بازگشت
موشن گرافیک

کلیپ 1

علی خاقانی
Dr. Vector
COMPATIBILITY
Sketch
Ai
Xd
Ae
Figma
Lottie

ویژگی ها
  • 20 کاراکتر اختصاصی
  • 3 پس زمینه اختصاصی

CATEGORY Animated Illustrations
DEVELOPER Drawer
FILE SIZE 30,1 Mb
LAST UPDATE November 17, 2019

لورم ایپسوم یک متن تسیت ای است و هیچ ارزش دیگری نداردذ. این متن شامل مجموعه لای سمپل هایی برای تولبیذ کادر هایی رد در طراحی مو وب مورد استتفا ده است می شود.